Udział w konkursie Piosenki Angielskiej

20180321_113226Mając na uwadze wszechstronny rozwój naszych wychowanków nieustannie rozwijamy ich pasje i zainteresowania. Dzieje się to między innymi poprzez udział w różnego rodzaju przeglądach, czy konkursach. Dzieci mają okazję do prezentowania swoich umiejętności recytatorskich wokalnych lub tanecznych.W dniu 21 marca 2018 r. odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej, zorganizowany w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce. Celem konkursu była prezentacja umiejętności wokalnych i językowych dzieci, propagowanie i motywowanie do nauki języka angielskiego już od najmłodszych lat oraz promowanie aktywności twórczej wśród dzieci. Konkurs piosenki to również ciekawy, przyjemny sposób i dobra okazja do promowania nowych talentów.

 Nasze przedszkole reprezentował zespół w składzie: Jakub Krzeszowiec, Mikołaj Parulski, Krzysztof Pachucki z oddz. IV „Elfy” oraz Igor Artymko, Dawid Kucyk i Sebastian Sidor z oddz. V „Smerfy”, pod kierunkiem nauczycielek p. Małgorzaty Klej i p. Edyty Lipińskiej. Tematem przewodnim konkursu była piosenka filmowa. Chłopcy zaprezentowali utwór ze znanej wszystkim dzieciom, bajki „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” pt Heigh Ho. W przebraniu krasnali z atrakcyjnie wykonanymi rekwizytami zaprezentowali się wspaniale, zdobywając tym samym  I miejsce w konkursie, w kategorii przedszkolaków. Za udział w konkursie dzieci otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy także Rodzicom za pomoc w organizacji dojazdu i obecność razem z nami:)


.


WARSZTATY WIELKANOCNE

sloneczkoZ myślą o zbliżających się Świętach Wielkanocnych w naszym przedszkolu zostały zorganizowane warsztaty plastyczne, dla dzieci oraz ich rodziców. W dniach 13, 14 i 15 marca nasze przedszkolne sale zamieniły się w „fabryki” ozdób wielkanocnych. Rodzice z rodnością wraz ze swoimi pociechami wykonywali liczne ozdoby tj. stroiki, pisanki, wycinanki – baranki, koszyczki, zające, kurczaki i wiele innych atrakcyjnych rzeczy. Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania ozdób wykorzystywali, przygotowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów atrakcyjnej i różnorodne materiały. Dzieci miały doskonałą okazję doskonalić swoje umiejętności plastyczne i konstrukcyjne. Wszyscy wykazali się także niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Wzmacniając przedszkolno – rodzinne więzi wszyscy czerpaliśmy radość ze wspólnej pracy i jej efektów. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko i niesamowicie twórczo. Wykonane dekoracje wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Uczestnicy warsztatów zabrali je ze sobą do domu, aby zdobiły ich wnętrza na zbliżające się święta:) Wszyscy obecni rodzice dziękowali za organizację takiej formy spotkania i wyrażali swoje uznanie. My również serdecznie dziękujemy za obecność i udział w warsztatach.


„Dzień Kobiet”

 DSC_10348 marca to wyjątkowy dzień, ważny dla wszystkich kobiet – zarówno tych dużych, jak i małych! W naszym przedszkolu, jak co roku, dzień ten obchodzony był uroczyście. W każdej z grup odbyła się uroczystość integracyjna wypełniona wspólnymi tańcami, śpiewem i zabawami przy muzyce. Chłopcy obdarowywali swoje koleżanki kwiatami, drobnymi upominkami wykonanymi własnoręcznie, jak również zakupionymi przez rodziców. Odśpiewane „sto lat” i słodkie „co nieco” sprawiło wszystkim małym kobietkom ogromną radość.  8 marca w naszej placówce minął w przesympatycznej, odświętnej atmosferze. Uśmiech z twarzy kobiet, tych małych i tych dużych nie znikał przez cały dzień.sw


OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N IE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie informuje,

że od dnia 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są

„Wnioski zgłoszeń dzieci do przedszkola“ na rok szkolny 2018/2019.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

Praca wychowawczo – dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

  1. Język angielski już od 3 – latków – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  2. Religia – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  3. Zajęcia umuzykalniające – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  4. Gimnastyka korekcyjna – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  5. Taniec nowoczesny – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  6. Zajęcia logopedyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  7. Zajęcia terapeutyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać u dyrektora lub intendenta

w godzinach 8.00 – 15.30

Zapraszamy na stronę Internetową: www.przedszkole -1.parczew.com

KRYTERIA PRZYJĘĆ: .( podstawa prawna : ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe ( Dz .U .z 2017 r. poz. 59 )

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                      

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                        

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1) Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków.