Dzień Kredki

22 listopada to ”Dzień Kredki”, święto to w szczególny sposób związane jest z dziećmi. Dzieci swoje pierwsze prace wykonują właśnie kredką. Kredka towarzyszy im przez długie lata: w domu, przedszkolu, szkole… Za jej pomocą mogą wyrazić to co myślą, czują i o czym marzą. Oto jak obchodzimy ten dzień w naszym przedszkolu. Wprowadzamy dzieci w świat kolorów, wyobraźni, wyrażania uczuć i emocji, zachęcamy dzieci do wyrażania siebie za pomocą kolorów i rysunku. Rysowanie to wielka frajda i ważny trening dla małego dziecka. Dlatego przygotowałyśmy dla naszych wychowanków, w tym dniu ciekawe zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne o rożnych formach aktywności:  zamieniliśmy się w poszukiwaczy kolorów, wykorzystaliśmy kredki do nauki liczenia, segregowania, wykazując się dużą pomysłowością. Jak się domyślacie nudy nie było. Aktywność i kreatywność dzieci była wielka – super, brawa dla naszych przedszkolaków.


Międzyprzedszkolny konkurs plastyczno – konstrukcyjny „Matematyczne cudaki”

W dniach od 03.11.2020 r. do 13.11. 2020 r. odbył się zorganizowany przez Publiczne Przedszkole nr 1 ,,Pod Krasnalem’’ w Parczewie międzyprzedszkolny konkurs plastyczno- konstrukcyjny ,,Matematyczne cudaki” , którego koordynatorami były panie Joanna Bartnicka-Czerkawska oraz pani Joanna Tracz-Siwek. Przedmiotem konkursu było stworzenie własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej przez dziecko pod kierunkiem rodzica, techniką dowolną, przy użyciu materiału przyrodniczego. Głównym jego celem było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności oraz do rozbudzania kreatywności, a także wyobraźni.

W konkursie wzięło udział 19 dzieci; 11 z Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem’’ oraz 8 dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie. Prace wykonane zostały rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnego materiału przyrodniczego. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, wszystkie prace odznaczały się szczególną pomysłowością oraz inwencją. Komisja konkursowa w składzie: pani Marzanna Panasiuk, pani Anna Furtak oraz pani Anna Przekora zdecydowały nagrodzić wszystkie nadesłane prace. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy przedszkolakom i ich rodzicom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zachęcamy, także do udziału w kolejnych. Serdecznie gratulujemy, kreatywności i pomysłowości wszystkim uczestnikom.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dokładnie 32 lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o Prawach Dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący prawa dziecka. Od czasu powstania, Konwencja przyczyniła się do poprawy życia dzieci na całym świecie. Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony  20 listopada jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Czy wiesz, że Polska ma bogatą tradycję związaną z promowaniem praw dziecka:

  • działalność Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci,
  • działalność Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF,
  • nasz kraj był również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożył Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

            Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko nabywa kompetencji społecznych. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie. Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno – moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności.

            W naszym przedszkolu od najmłodszych lat uświadamiamy dzieciom ich prawa.   20 listopada nauczycielki w codziennej działalności „bawiąc i ucząc” wprowadzały dzieci w świat wartości uniwersalnych. Przedszkolaki  poprzez metody aktywizujące, rymowanki, wiersze, zabawy, opowiadania w  atmosferze radości, przyjaźni i życzliwości poznawały swoje prawa  i obowiązki. Wyrażały siebie, własne uczucia, myśli w różnych formach ekspresji. Nauczycielki p. Renata Woźniak i p. Joanna Bartnicka – Czerkawska opracowały scenariusze zajęć wynikające z realizacji „Programu Wychowawczego Przedszkola nr 1 Pod Krasnalem” pod hasłem „Moje prawa – ważna sprawa”. Janusz Korczak wspaniały obserwator dziecka oraz nieugięty obrońca jego praw, jako człowieka wymienia zasadnicze:

Prawo do szacunku

Prawo do niewiedzy

Prawo do niepowodzeń i łez

Prawo do upadków

Prawo do własności

Prawo do tajemnicy

Prawo do radości


Do hymnu..

„11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju”.

W dniu 10 listopada, w przeddzień  Narodowego Święta Niepodległości, przedszkolaki pod kierunkiem nauczycielek włączyły się w akcję ogłoszoną przez MEN „Szkoła do hymnu”, mającą na celu odśpiewanie 4 – zwrotkowego hymnu narodowego, o symbolicznej godz. 11.11. Dzieci w odświętnych strojach, w których dominowały barwy narodowe bieli i czerwieni odśpiewały „Mazurek Dąbrowskiego”. Już najmłodsi wiedzą jak podniosła jest to chwila, gdy śpiewamy hymn Polski. Dzieci z zachowaniem odpowiedniej postawy – na baczność dumnie i głośno zaśpiewały przy akompaniamencie muzycznym hymn narodowy. Ponadto przedszkolaki z grupy V, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy zapaliły symboliczną znicz przy pobliskim pomniku…

 


Pasowanie na Przedszkolaka

„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Dzieci z grupy I pod okiem pani Joanny Bartnickiej – Czerkawskiej oraz dzieci z grupy II pod kierunkiem pań Renaty Woźniak i Renaty Iwaszko w dniu 5 listopada 2020 r. zostały oficjalnie przyjęte w poczet przedszkolaków. W tym roku rodzice mogli zobaczyć uroczystość pasowania na ekranie. Z uwagi na obecną sytuację, nauczycielki nagrały występy dzieci, a rodzice mogli zobaczyć to on-line. Zanim odbyło się pasowanie, „Maluszki” złożyły uroczyste ślubowanie: obiecały być dzielnymi przedszkolakami, dobrymi kolegami, zuchami, porządnie się zachowywać i grzecznie się bawić. Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu pasowania”. Nie zabrakło życzeń i słodkości, upominków, dyplomów dla każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, nauczycielek oraz rodziców.