„Dzień Przedszkolaka 2022”

W dniu 20 września odbyła się ogólnoprzedszkolan uroczystość z okazji Dnia przedszkolaka. Miała ona na celu integrację całej społeczności przedszkolnej, dostarczanie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem! Niebyło się bez dużej ilości świetnej zabawy, konkursów i uśmiechu. Spotkanie zorganizowały nauczycielki p. Małgorzata Klej, p. Anna Nazaruk i p. Renata Woźniak. Dla każdej grupy przygotowane zostały atrakcyjne konkurencje, tańce oraz zabawy przy ulubionych przebojach muzycznych. Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Pani dyrektor Marzanna Panasiuk złożyła wszystkim, przedszkolakom: maluszkom, średniakom i starszakom życzenia samych słonecznych dni i radosnych chwil w naszym przedszkolu. By każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych i pozytywnych doświadczeń. Na zakończenie wręczyła dzieciom pamiątkowe medale. Zapraszamy do fotorelacji.


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023 UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIA ŚWIATA”

Wyruszyliśmy by posprzątać swój kawałek Polski.

W piątek 16 września grupa IV ELFY ,a w poniedziałek 19 września  dzieci z grupy V SMERFY tradycyjnie jak co roku uczestniczyły   w Akcji Sprzątania Świata, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko.  Dzieci z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać „Naszą Ziemię”. Przedszkolaki wyruszając na akcję przygotowały  rękawiczki  i worki na śmieci. Akcję poprzedziły rozmowy, w których przedszkolaki dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV „Elfy”

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V „Smerfy”


UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA PRZEDSZKOLA

      W dniu 21 czerwca 2022 roku  w grupie V „Smerfy” pod kierunkiem nauczycielek p. Joanny Tracz – Siwek i p. Krystyny Bloch odbyła się uroczystość pożegnania starszaków. W grupie IV pod kierunkiem nauczycielek p. Renaty Woźniak i p. Renaty Iwaszko pożegnania nadszedł czas, w kolejnym dniu 22 czerwca. Lata wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku szybko minęły, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli  rodzice pani dyrektor, nauczycielki i personel przedszkola. Starszaki wierszem , tańcem i piosenką pożegnały się z przedszkolem. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne, występy zachwyciły wszystkich. Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania i życzenia na nowy etap edukacji. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy z rąk pani dyrektor Marzanny Panasiuk oraz nagrody – niespodzianki. Wspólne biesiadowanie zakończyło uroczystość pożegnania przedszkola.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w szkole. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji. 

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV „Elfy”

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V „Smerfy”


UDZIAŁ W XII EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”

Nasze przedszkole nasze w roku szkolnym 2021/2022 włączyło się do realizacji  XII edycji programu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę!”. Mamo, tato, wolę wodę!” Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. Do realizacji programu przystąpiły cztery grupy wiekowe oddz. II, III, IV, V. W ramach programu nauczycielki prowadziły zajęcia w przedszkolu, w oparciu o otrzymane scenariusze. Wybierały treści do jego realizacji adekwatnie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Wpisane zostały one w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Dzieci dowiedziały się co to jest woda i skąd pochodzi, jakie ma znaczenie dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jakie ma zastosowanie w życiu codziennym. Poznały znaczenie picia wody dla organizmu oraz utrwaliły nawyk częstego jej picia. Dzieci dowiedziały się że na naszej „błękitnej planecie” jest dużo wody ale tylko niewielka jej część to woda nadająca się do picia. Zobaczyły również w jaki sposób można oczyścić wodę oraz poznały różne stany skupienia wody, poznały sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym w domu, w przedszkolu oraz poznały jak ważne jest znaczenie jej oszczędzania dla naszego środowiska. W ramach realizacji programu dzieci dowiedziały się jak należy prawidłowo się odżywiać oraz jakie i ile posiłków należy dziennie spożywać i dlaczego prawidłowe odżywianie jest ważne dla naszego zdrowia, poznały wędrówkę małej kropelki wody, a także dowiedziały się jak pije słoń.

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia programu:

 • zwiększenie ilości wypijanej przez dzieci wody,
 • doskonalenie nawyku zdrowego odżywiania się oraz aktywnego trybu życia,
 • zainteresowanie tematyką znaczenia wody w organizmie człowieka i w środowisku przyrodniczym,
 • zwiększenie wiedzy na temat segregacji śmieci.
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi wody

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. II biorące udział w realizacji programu.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. III biorące udział w realizacji programu.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV biorące udział w realizacji programu.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V biorące udział w realizacji programu.


PROJEKT EDUKACYJNY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

Zatruwanie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie. Błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska, dzieci 4-letnie, z oddziału III wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

Treści programowe edukacji ekologicznej zawarte w programie zostały podzielone na pięć modułów:

I Moduł- Jestem EKO

II Moduł- Przyroda wokół nas

III Moduł – Rady na odpady

IV Moduł – Eko zdrowie

V Moduł – Eko inspiracje

W każdym module  znajdowała się lista eko-zadań do wykonania ,formy i metody realizacji zostały dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Wpisane zostały one w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

„Kodeks ekologa” – dzieci stworzyły wspólnie regulamin młodego ekologa; odbyła się wycieczka na Ścieżkę przyrodniczą „Bobrówka”, dzieci mogły podziwiać piękno akwenu wodnego otoczonego wspaniałą roślinnością. Na miejscu spotkały się z leśniczym , który przybliżył dzieciom znaczenie lasu w przyrodzie, zapoznał z nazwami otaczającej roślinności i zwierzyny zamieszkującej ten piękny rezerwat przyrody, dzieci wykonały pracę techniczną: „Las w słoiku” , z materiałów zgromadzonych podczas wycieczki, odbyła się również wycieczka na łąkę, oraz do sklepu ogrodniczego. Ponadto dzieci wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”,  stworzyły swój własny „Ogródek” w sali, współorganizowały przedstawienie z okazji „Dnia Ziemi”, uczyły się segregować odpady, poprzez zabawy z kontenerami, poznały pojęcia „odpady” „surowce wtórne”, „segregacja”, „recykling”; tworzyły prace plastyczne z materiałów naturalnych, wspólnie stworzyły „Eko-zabawkę” z tworzyw recyklingowych, obserwowały zasady ruchu drogowego podczas wycieczki na skrzyżowanie, uczestniczyły w zajęciach „Eko-zdrowie” podczas których utrwalały zasady zdrowego odżywiania,  a także oglądały film na ekranie kinowym z wątkiem przyrodniczym: „Jeżyk i przyjaciele”.

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia projektu:

Dziecko:

 • zna różne formy ochrony środowiska naturalnego,
 • dostrzega walory środowiska przyrodniczego,
 • wie, kto działa na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • zna podstawowe oznakowania ekologiczne towarów,
 • rozróżnia przeznaczenie kolorowych pojemników na odpady,
 • zna zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku leśnym i łąkowym.
 • potrafi segregować odpady,
 • oszczędza wodę i energię elektryczną,
 • dokarmia ptaki w okresie zimy,

Udział w tym projekcie to  uświadamianie dzieciom, jak wiele w zakresie ochrony środowiska zależy od nas samych a także realizacja wielu wyzwań ekologicznych.

Po zakończonym okresie stwierdzam, iż projekt edukacyjne „Z ekologią na TY” został w pełni zrealizowany zgodnie z założonymi celami i zawartymi treściami. Realizacja programu i zastosowanie czynników aktywizujących tkj: bezpośredni kontakt z przyrodą, ciekawe zajęcia, eksperymenty, zabawy z materiałem przyrodniczym uaktywniły w dzieciach odpowiednie postawy proekologiczne oraz obudziły uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Za aktywny udział w projekcie, nasze przedszkole otrzymało: Certyfikat udziału w ogólnopolski projekcie edukacyjnym „Z ekologią na TY”.

W GALERII PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA DZIECI Z ODDZ. III BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE